Breaking News
 | 2008 | styczeń

 • graphs of performance analytics on a laptop screen
  Inne tematy

  TRZY RODZAJE KAR

  W Synanonie istniały trzy rodzaje kar: „zmycie głowy”, będące zazwyczaj rozmową, najczęściej w „cztery oczy”, w której wprost wyrażano pretensje, ocze­kując od delikwenta wyjaśnień; ogolenie głowy chłopcom „na zero’, a dziewczy­nom „na zapałkę”; wydalenie z Synanonu, co stanowiło karę najsurowszą.Różnice między miłością „bezwarunkową ’ a „wychowującą dotyczą tak­że osobistego jej doznawania. Miłość bezwarunkową przyjmuje się…

  Read More
 • person using microsoft surface laptop on lap with two other people
  Inne tematy

  PRZY PRZYJMOWANIU NOWICJUSZA

  Dlatego przy przyjmowaniu nowicjusza wyraźnie mówio­no mu, że jest klientem, który przyszedł z własnej woli, aby załatwić określone swoje sprawy. Przybysz otrzymywał informacje, że jest w miejscu, w którym może nauczyć się żyć od nowa tak, aby nie mieć tych problemów i aby lepiej zrozumieć to, co się z nim dzieje. Jeśli kandydat nie godził…

  Read More

Archiwa

Różne