Breaking News
 | 2008 | styczeń

 • turned on black and grey laptop computer
  Inne tematy

  LOGICZNA KONSEKWENCJA SYTUACJI

  Tak więc, dobrowolnie zgłaszający się do Synanonu narkomani na ogół znajdowali się w ciężkim stanie fizycznym. Ich organizm był odwodniony, po­zbawiony witamin i białka, a umysł opanowany przez lęk i cierpienie. Ludzie ci w rezultacie wieloletniej przerwy w nauce, pracy i w ogóle w życiu spo­łecznym, wypadli z systematycznych rygorów i pod względem normalnego funkcjonowania…

  Read More
 • person touching and pointing MacBook Pro
  Inne tematy

  OBOWIĄZUJĄCA ZASADA

  W Synanonie obowiązywała zasada, zgodnie z którą nowicjusze musieli uczest­niczyć w jakichś formach aktywności i robili początkowo to, co było najmniej atrakcyjne, zajmowali bowiem najniższy status społeczny w obrębie grupy, które­go symbolem była ścierka i miotła. Przestrzegano tam żelaznej reguły: każdy nowy członek społeczności przejmuje zajęcia porządkowe od poprzednika. Śmiały trzy kardynalne warunki w regulaminie…

  Read More
 • man using MacBook
  Inne tematy

  WIĘŹ UCZUCIOWA

  W stworzonym przez Dedericha systemie trzy czynniki odgrywały zasadni­czą rolę w zmianie stylu życia narkomana: więź uczuciowa, wymagania i sposób porozumiewania się. Więź uczuciowa jest szczególnie ważna w tym procesie, ponieważ za­spokaja ludzką potrzebę miłości. Jeśli człowiek nie może zaspokoić swych potrzeb psychicznych lub społecznych – choruje na duszy. Miłość stanowi niezbędny „pokarm” dla „zdrowia duszy^’….

  Read More

Archiwa

Różne