Breaking News
 | 2008 | styczeń

 • person touching and pointing MacBook Pro
  Inne tematy

  MANIFESTOWANIE ZACHOWAŃ

  Działania te pozostają w nie dającej się pogodzić sprzeczności z normami postępowania, wytworzonymi i obowiązującymi w kulturze stanowiącej pod­stawę funkcjonowania: rodziny, szkoły, instytucji społecznych. Nie tylko sa­mo środowisko społeczne warunkuje rozwój społeczny jednostki. Są również bardzo ważne czynniki wewnętrzne – zaburzenia organiczne czy psychiczne, które utrudniają prawidłowy proces socjalizacji jednostki, nawet w korzyst­nych waainkach wychowawczo-społecznych…

  Read More
 • two people drawing on whiteboard
  Inne tematy

  SPRZECZNOŚĆ Z NORMAMI

  Działania będące w sprzeczności z normami postępowania obo­wiązującymi społeczność uczniowską bardzo często są skierowane przeciw najmłodszym jej członkom, utrudniając im niejednokrotnie adaptację społeczną do roli ucznia szkoły zawodowej. Przyjmują one często postać agresji skierowa­nej przeciwko „najmłodszym”, mającej na celu wywołanie atmosfery zagrożenia, strachu, poczucia niższości.Agresja najprościej definiowana jest jako zachowanie człowieka, którego intencją jest pośrednie…

  Read More
 • monitor screengrab
  Inne tematy

  PROBLEM NARKOMANII

  Inna metoda psychoterapii, szeroko wykorzystywana wobec narkomanów, polega na zrozumieniu wewnętrznych, indywidualnych przeżyć dziecka i na tej podstawie kształtowaniu jego umiejętności panowania nad swoimi przeży­ciami, nad tym, co odczuwa, bez uciekania się do .Psychoterapeuta stosujący tę metodę zajmuje się przeżyciami narkomana, zwracając uwagę nie tylko na dążenia nastolatka do zaspokajania swoich po­trzeb, lecz także na…

  Read More

Archiwa

Różne