Breaking News
 | 2009 | styczeń

 • MacBook Pro on table beside white iMac and Magic Mouse
  Inne tematy

  KIERUJĄC SIĘ SUGESTIAMI

  Kierując się sugestiami wynikającymi z przytaczanych wyżej badań T. Sołty­siak, iż istnieją związki między powstającą podkulturą „kotów” a funkcjono­waniem współczesnych podkultur młodzieżowych, badający pierwszą część pytań ankietowych poświęcili tej problematyce.Jak podkreśla w swych badaniach F. Ulusiuk \ w ostatnich latach na tere­nie naszego kraju działa wiele podkultur młodzieżowych, np. punki, skini, dzieci kwiaty, metalowcy, dyskomani,…

  Read More
 • person writing on white paper
  Inne tematy

  OGÓLNY BRAK INFORMACJI

  26,7% uczniów szkół średnich nic nie słyszało o istnieniu tychże grup. 73,3% badanych uczniów szkól średnich w sposób zadowalający orientowało się w poruszanej problematyce. Uogólniając posiadane przez siebie wiado­mości (najczęściej dziewczęta) wskazywali na różnice w poglądach, w wyglą­dzie. Podawano cechy charakteryzujące daną grupę młodzieżową. Także i w tej grupie badanych pojawiły się liczne zdania wyrażające…

  Read More

Archiwa

Różne