Breaking News
 | 2009 | styczeń

  • flat view of cameras beside computer tablet and smartphone
    Inne tematy

    PODYKTOWANE KRYTERIUM

    Badania te przeprowadzono w grudniu 1994 roku. Przebadano wówczas 100 uczniów gdańskich szkól ponadpodstawowych oraz rozdano ankiety 50 na­uczycielom pracującym w tychże szkołach. Populację badanych osób dobrano losowo. Młodzież wybrano spośród ostatnich klas szkól ponadpodstawowych.Kryterium to podyktowane było chęcią uzyskania opinii ukształtowanej „z dystan­su”, wykluczającego w znacznym stopniu bezpośrednie zaangażowanie emocjo­nalne badanych (zjawisko „tępienia kotów”…

    Read More

Archiwa

Różne