Breaking News
 | 2010 | styczeń

 • turned on black and grey laptop computer
  Inne tematy

  UTRUDNIENIA W FUNKCJONOWANIU

  Tworzenie różnorodnych utrudnień funkcjonowania młodszym przez star­sze roczniki w szkołach nie jest zjawiskiem nowym. Starsi uczniowie lepiej dostosowani do warunków szkolnych zawsze nieco pogardliwie i lekceważąco traktowali nowych adeptów zdobywania wiedzy, ignorując ich, a i nieraz wy­korzystując do realizacji własnych celów, także tworzyli przerażające mity legendy uprzedzające do szkoły, przedmiotów, a zwłaszcza nauczycieli. W ostatnich jednak latach…

  Read More
 • man standing in front of people sitting beside table with laptop computers
  Inne tematy

  ZJAWISKO UTRUDNIEŃ

  Biorąc to wszystko pod uwagę, zjawisko tworzenia utrudnień funkcjonowania młodszym przez starsze roczniki określane przez młodzież mianem: dręczenia „kotów”, szykanowania „kotów”, męczenia „kotów”] wymaga szczegółowych ba­dań empirycznych i analiz, gdyż tylko one mogą wyjaśnić etiologię tego zjawiska przyczynić się do prowadzenia odpowiednich oddziaływań wychowawczych, re­socjalizacyjnych i profilaktycznych w tym zakresie. Od 1993 roku w Katedrze Pedagogiki Specjalnej…

  Read More
 • person writing on white paper
  Inne tematy

  W DWÓCH KIERUNKACH

  W pierwszym gromadzony materiał empiryczny skupiony jest wokół po­znawania opinii, poglądów i sądów młodego pokolenia (uczniów klas pierw­szych oraz uczniów klas starszych) o tym zjawisku w różnych aspektach, w tym m.in. etiologicznym, symptomatologicznym i profilaktycznym,w drugim kierunku zbierany materiał faktograficzny dotyczy etiologii fenomenologii zjawiska dręczenia „kotów”, a przede wszystkim dotyczy poszu­kiwań czynników sprawczych skłaniających starsza roczniki…

  Read More
 • man standing in front of group of men
  Inne tematy

  FENOMENOLOGIA ZJAWISKA

  Fenomenologia zjawiska dręczenia „kotów” przedstawiona zostanie w oparciu o    opinie, poglądy i sądy, jakie uzyskano przy zastosowaniu techniki wywiadu, przy pomocy odpowiednio skonstruowanego kwestionariusza, zbudowanego z py­tań otwartych, półotwartych i zamkniętych, od 200 osób dorastającego pokolenia, uczęszczającego do różnych typów szkól ponadpodstawowych w Bydgoszcz)’, Toruniu, Pile, Polczynie-Zdroju, Włocławku i Koszalinie, w tym 100 badanych to uczniowie…

  Read More

Archiwa

Różne