Breaking News
 | 2011 | styczeń

 • five person by table watching turned on white iMac
  Inne tematy

  ISTOTNY ELEMENT POSZUKIWAŃ

  Istotnym elementem w poszukiwaniu sposobów zapobiegania samotności i uczucia wyobcowania u nastolatków są badania ukazujące trwałość zabu­rzeń emocjonalnych w dorosłym życiu.Badania prezentowane przez Ostrova  wykazują, że osoby, które nie miały większych problemów ze swoim życiem w wieku młodzieńczym, pozo­stały takimi wchodząc w świat dorosłych. Natomiast młodzi ludzie, którzy nie mogli znaleźć swego miejsca, rozstrojeni i…

  Read More
 • people sitting down near table with assorted laptop computers
  Inne tematy

  PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUP NIEFORMALNYCH

  Badanie miało na celu weryfikację hipotezy głoszącej, że poczucie alie­nacji można minimalizować poprzez destruktywne formy zachowań, między innymi poprzez przynależność do grup przestępczych.W badaniach wzięły udział cztery grupy młodzieży (chłopcy) w wieku od do 17 lat. Grupy były zróżnicowane ze względu na dwa czynniki: przysto­sowanie – nieprzystosowanie społeczne oraz przynależność – brak przynależ­ności do grup nieformalnych….

  Read More

Archiwa

Różne