| 2011 | styczeń

 • OTOCZENIE CZŁOWIEKA

  Można podejrzewać, że człowiek otoczony szczególnie „gęstą” siecią społeczną może niekiedy odbierać tę sytuację jako doświadczenie nadmiernej kontroli społecznejLudzie różnią się między sobą potrzebą otrzymywania pomocy od innych. Czasami potrzeba autonomii, bycia kompetentnym, samodzielnym i niezależ­nym, powoduje unikanie pomocy i wsparcia. Czasem to samo zjawisko wywo­łuje nieumiejętność brania od innych pomocy. Czasami przyczyną nieprzyjmo- wania…

  Read More
 • ISTOTNY WPŁYW

  Istotny wpływ, jeżeli chodzi o efekty wspierania, mają cechy osoby wspie­ranej, np. sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, łatwość nawiązywa­nia i podtrzymywania kontaktów z innymi, poziom społecznego niepokoju, umie­jętność rozwiązywania problemów społecznych, zdolność do efektywnego pełnienia ról społecznych. Jednostka może spostrzegać otrzymywane wsparcie jako mniejsze niż w rzeczywistości, ponieważ skłonna jest pesymistycznie pa­trzeć na wszystko,…

  Read More
 • UMIEJĘTNOŚĆ I CECHY OSOBOWOŚCI

  Podmiot może także sam wycofywać się z kontaktów społecznych, obawiając się dalszych niepowodzeń lub z powodu przeżywania napięcia emocjonalnego.Otrzymywane wsparcie społeczne zależy zarówno od obecnej sytuacji i wszystkich jej komponentów, jak i od dotychczasowej historii życia, od otrzy­mywanego wsparcia w dzieciństwie, od przystosowania człowieka, głębokości je­go związków z ludźmi oraz uzyskiwanymi gratyfikacjami. Tak więc, ludzie różnią…

  Read More

Archiwa

Różne