Breaking News
 | 2011 | styczeń

 • person using microsoft surface laptop on lap with two other people
  Inne tematy

  POCZUCIE WSPÓLNOTY

  Poczucie wspólnoty (zakorzenienia) wiąże się z posiadaniem przez podmiot określonych grup wsparcia społecznego: rodzina, przyjaciele,koledzy, sąsiedzi, organizacje formalne, organizacje nieformalne, nauczyciele, duchowni, lekarze itd.Dzieje się tak ze względu na następujące rodzaje wsparć, jakie stamtąd otrzymujemy .Wsparcie emocjonalne, polegające na dawaniu komunikatów werbal­nych i niewerbalnych typu: Jesteś przez nas kochany”, „lubimy cię”.Wsparcie wartościujące polega na dawaniu…

  Read More
 • group of people using laptop computer
  Inne tematy

  WIĘŹ Z INNYMI

  Zawsze istnieje w takim układzie osoba pomagająca i odbierająca wsparcie. Aby taka wymiana była skuteczna, konieczna jest spójność między potrzebami biorcy, a rodzajem udzielanego wsparcia. Celem tej interakcji jest zbliżenie do rozwią­zania problemu jednego lub obu uczestników.W badaniach przeprowadzonych w latach siedemdziesiątych w ośrodkach uniwersyteckich USA, Kanady. Anglii, Holandii zwrócono uwagę, że ludzieotoczeni bliską rodziną,…

  Read More
 • people sitting down near table with assorted laptop computers
  Inne tematy

  ZAKORZENIENIE JEDNOSTKI

  Wydaje się , że jednostka będzie się czuła w pełni zakorzeniona (zinte­growana) wówczas, gdy relacje z innymi ludźmi zapewnią jej:zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwo.rozwój zainteresowań i zdolności,realizację potrzeby przywiązania,przekonanie o własnej wartości,poczucie niezawodności sojuszy,Należy zwrócić uwagę, że w sytuacjach, gdy wsparcie społeczne zastępuje człowiekowi inne sposoby rozwiązywania problemów, a zwłaszcza, gdy wy­stępuje to permanentnie, może nastąpić…

  Read More

Archiwa

Różne