Breaking News
 | 2012 | styczeń

 • person holding pencil near laptop computer
  Inne tematy

  NIEODPOWIEDNI DOBÓR RÓWIEŚNIKÓW

  Nieodpowiedni dobór rówieśników może okazać się szkodliwy dla dziecka. Wagarowanie i porzucanie szkoły świadczy o bardzo silnym zagrożeniu w środowisku szkolnym. Wśród młodzieży zauważa się opóź­niony rozwój psychiczny i osobowy w stosunku do przyśpieszonego rozwoju fizycznego, co może dodatkowo komplikować czas ukończenia szkoły podstawowej czy rozpoczęcia studiów, a nawet wpływać na zmianę planów życiowych. dziedzinie…

  Read More
 • white and pink digital device
  Inne tematy

  JEDNO Z WIELKICH ZAGROŻEŃ

  Nie należy się zatem dziwić, że młodzież w dziedzinie woli charakteryzuje bezwola, postawa apatii, zobojętnienia, brak motywacji do działania, brak wytrwałości w dążeniu do celu, poczucie zmę­czenia i wyczerpania. Postawy społeczne, patriotyczne i religijne rzadko były przedmiotem wychowania na terenie szkoły. U młodzieży zauważa się brak przywiązania do swojej szkoły, do Ojczyzny i zbyt łatwą…

  Read More
 • flat view of cameras beside computer tablet and smartphone
  Inne tematy

  W ŚRODOWISKU POZARODZINNYM

  W środowisku pozarodzinnym i pozaszkolnym tkwi obecnie wiele zagro­żeń społecznych niebezpiecznych dla młodzieży. Jednym z nich są młodzieżo­we podkultury i postawy aspołeczne, które od czasów drugiej wojny świato­wej tak bardzo nasiliły się w wielu krajach, w tym także i w Polsce. Świadczą one o stanach frustracji i niezaspokojonych potrzebach. Wadliwie funkcjo­nujący system oświatowo-wychowawczy nie spełnił…

  Read More

Archiwa

Różne