| 2012 | styczeń

 • ZAGROŻENIA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM

  AIDS Do połowy 1990 r. było zarejestrowanych w Polsce 1035 zarażonych wirusem HIV, w tym 36 było chorych na AIDS. z których 22 nie żyją. Komisja ds. AIDS szacuje w Polsce liczbę nosicieli wirusa HTV na około 10 tysięcy. Światowa orga­nizacja Zdrowia szacuje obecnie liczbę zarażonych wirusem HTV na świecie na 5 do 10 milionów…

  Read More
 • SPOTYKANE ZAGROŻENIE

  Jakie zagrożenie może spotkać dzieci w środowisku szkolnym? Już pierw­sze przekroczenie progu szkolnego może być dla dziecka stresowym wyda­rzeniem mającym wpływ na dalszy przebieg nauki. Nowe środowisko, ode­rwanie się od rodziców, agresywni rówieśnicy, obowiązki szkolne dla niektó­rych dzieci kończą się konfliktami, ucieczką w chorobę, utratą równowagi psychofizycznej. Z domu rodzinnego nie wszystkie dzieci wynoszą równy…

  Read More

Archiwa

Różne

 • WYNIKI I DYSKUSJA
  Poczucie izolacji – integracji (z jednej strony mamy tu do …
 • WYKRYCIE MOTYWÓW
  W badaniach motywacyjnych chodzi o wykrycie tych motywów postępowania konsumentów, …
 • ZA APROBATĄ WŁADZ
  Nie należy się więc dziwić, że młodzież, idąc za tą …
 • POMOC WYCHOWANKOM
  Szkoła, stawiająca sobie za cel pomoc wychowankom w realizowaniu zadań …
 • NIEKTÓRZY BADACZE
  ,Idzie tu o pewną gotowość do zachowania, które będzie szkodziło …