Breaking News
 | 2012 | styczeń

  • MacBook Pro near headphones
    Inne tematy

    WEDŁUG SONDAŻU

    Według sondażu MEN najczęstszym zagrożeniem dla młodzieży w śro­dowisku rodzinnym w ostatnich latach były:alkoholizm i prymitywizm w środowisku rodzinnym,spadek autorytetu rodziców,praca zawodowa matek,rozwody,brak dostatecznych świadczeń opiekuńczo-wychowawczych ze strony rodzi­ny, co w’konsekwencji powodowało zwiększenie liczby sierot społecznych .Poważnym zagrożeniem młodzieży w rodzinie jest relatywistyczna posta­wa starszego pokolenia do norm etycznych. U młodych godność i rozwój oso­by…

    Read More

Archiwa

Różne