| 2012 | styczeń

 • RODZINA POLSKA

  Rodzina polska jest osłabiona. Słaba jest więź między małżonkami, luźne więzi między rodzicami i dziećmi .( .Powierzchowność kontaktów, rozwody, życie dla przyjemności, brak czasu na pogłębione kontakty w rodzinie, skłó­cenie w rodzinie prowadzą do poważniejszych zagrożeń takich, jak alkoho­lizm, narkotyki, trójkąty małżeńskie, dewiacje seksualne, a nierzadko tenden­cje samobójcze. To zagrożenie, ta patologia społeczna, jak wskazują…

  Read More
 • KRYZYS RODZINY W POLSCE

  Rodzina w Polsce przeżywa kryzys. Wszyscy o tym wiedzą, piszą, a tysią­ce dzieci doświadcza skutków tego kryzysu na sobie, tysiące młodzieży żyje w ustawicznym zagrożeniu, że ich rodzina się rozpadnie. Konflikty w rodzinie są najczęstszym problemem, z którym przychodzą interesanci do naszej poradni w Warszawie. Jak wygląda polska rodzina w świetle kilku danych statystycznych?W 1985…

  Read More
 • DANE ZE STATYSTYK

  Mło­dzi ludzie coraz częściej myślą i mówią o samobójstwie, o ucieczce z takiej rzeczywistości i wcale nierzadko popełniają je bądź na raty (automutylacja, autoagresja, toksykomania), bądź wprost przez próby samobójcze i samobój­stwa dokonane. Nie tylko badania amerykańskie wykazywały, że samobójstwo zajmuje wśród przyczyn śmierci 6 miejsce dla wieku 15-24 lata, lecz także polskie badania wykazały…

  Read More

Archiwa

Różne