Breaking News
 | 2012 | styczeń

 • man in gray sweatshirt sitting on chair in front of iMac
  Inne tematy

  ANONIMOWE HASŁA

  Wielkie, ale puste hasła minionego systemu przynosiły tylko kolejne zubożenie i rozczarowanie, brak perspektyw. Obecnie u części młodzieży ob­serwuje się nieopanowaną chęć bogacenia się i możliwość dorabiania się, a nawet pazerność w zdobywaniu wartości materialnych. Tendencje te dzięki otwierającym się możliwościom handlu wolnego w kraju i za granicą wzrasta­ją. Wielu uczniów porzuca szkołę lub studia,…

  Read More
 • group of people using laptop computer
  Inne tematy

  ROZBICIE MAŁŻEŃSTW

  A więc praktycznie co piąte małżeństwo uległo rozbiciu. To nie tylko same małżeństwa, to są często rodziny posiadające już po 2 lub 3 dzieci. Aż 95% dzieci umieszczanych w domach dziecka ma naturalnych ro­dziców, którzy jednak z różnych przyczyn nie zajmują się wychowaniem swe­go dziecka. To są realne zagrożenia dla dziecka w środowisku rodzinnym. Nie…

  Read More
 • SEO text wallpaper
  Inne tematy

  PROPAGOWANE W MEDIACH

  Propagowane w środkach społecznego przekazu wolna miłość, seks, roz­wody godzą w trwałość małżeństwa i rodziny. Etos rodziny uległ wyraźnemu zachwianiu. W 1982 r. powstało Polskie Towarzystwo Naturystyczne ze swoim programem ideowym, szerzącym nudyzm, nie tylko na plażach. Bez ograniczeń rozwija ono swoją działalność. Obecnie naturyzm wraz z homoseksualizmem przybiera bardziej masowy charakter. Obok nagiego wypoczynku…

  Read More

Archiwa

Różne