Breaking News
 | 2013 | styczeń

 • person holding pencil near laptop computer
  Inne tematy

  WŁAŚCIWE USTOSUNKOWANIE DO SYTUACJI

  Właściwe ustosunkowanie się do sytuacji konflikto­wych w każdym zespole wychowawczym powinno zawierać następujące eta­py: a) trafne spostrzeganie konfliktu; b) określenie istoty konfliktu; c) wybór rozwiązania, które będzie wspólnie akceptowane (zapewnienie otwartego ko­munikowania się, klimatu zaufania i współpracy); d) przyjęcie i realizacja programu działania w celu usunięcia konfliktu. Jest to oczywiście zaledwie schemat pedagogicznego rozwiązywania sytuacji…

  Read More
 • two men and four women meeting in office
  Inne tematy

  PEDAGOGICZNE PRAWIDŁOWOŚCI

  W tym też duchu powinniśmy kształcić przyszłych nauczycieli i wychowawców (zwłaszcza teraz), ażeby przynajmniej częściowo przygotować ich do działal­ności wychowawczej z młodzieżą w warunkach dysonansu społecznego .Oto niektóre prawidłowości pedagogiczne w tym względzie wywiedzio­ne z badań empirycznych. Okazało się np., że w rodzinach, w których konflik­ty zdarzają się rzadko, a które cechuje jednocześnie autokratyczny charakter stosunków…

  Read More
 • assorted-color social media signage
  Inne tematy

  PRZEMOC W SZKOLE

  Prawdziwe jest także twierdzenie, że jeśli nauczy­cielom będą proponowane alternatywne sposoby postępowania i wartościo­wania, to można zakładać, iż z części wysuniętych tutaj prawidłowości teore­tycznych odnośnie dysonansu społecznego, będą chcieli korzystać .Zjawisko przemocy w szkole współczesnej różnych szczebli można rozpatrywać w kategoriach funkcjonowania podkultur młodzieżowych . Grupy nieformalne utworzone ze starszych roczników uczniów w szkołach, których…

  Read More

Archiwa

Różne