Breaking News
 | 2013 | styczeń

  • turned on black and grey laptop computer
    Inne tematy

    W WARUNKACH SILNYCH NAPIĘĆ

    To właśnie w warunkach silnych napięć społecznych i psychicznych pożyteczne dla rozwoju osobowości okazać się mogą zachowania transgresyjne człowieka . Jeden z celów wychowania młodych pokoleń winien akcen­tować ten rodzaj działalności ludzkiej, a nie tylko działania zachowawcze.Tak więc, przyjęcie zdrowej postawy wobec różnego rodzaju konfliktów wymaga uznania ich w wychowaniu za normalny składnik współżycia między…

    Read More

Archiwa

Różne