Breaking News
 | 2013 | styczeń

 • man writing on whiteboard
  Inne tematy

  PRZYJĘTE W EDUKACJI

  Obowiązek walki za ojczyznę bez względu na cenę i środki, wyraża się w obowiązujących do dziś mitach serb­skich. Są one także podstawą edukacji szkolnej. Przyjęty habitus edukacji szkolnej umacnia to, co jest istotą wychowania rodzinnego, a więc niechęć do każdego obcego. Stąd też biorą się niepowodzenia „obcych” w kolejnych pracach mediacyjnych. Natomiast końca konfliktu na…

  Read More
 • three people sitting in front of table laughing together
  Inne tematy

  PRAKTYCZNE SPOJRZENIE

  Ten nóż trze­ba będzie przystawić również do opasłego i sytego gardła Europy, sądzą Ser­bowie, aby – obwiniana za nieszczęścia Serbów – wyzwoliła się z agonii kulturowej. Na Europę spada odpowiedzialność za brak wolnej i wielkiej Serbii” . Taki wzorzec regulowania stosunków międzyludzkich określić moż­na jako skrajnie brutalny, wzorzec skrajnej przemocy, gwałtu. Wzorzec skraj­nych zachowań brutalistycznych wynika…

  Read More

Archiwa

Różne