| 2013 | styczeń

  • DWA WZORCE ŻYCIA

    Społeczeństwo globalne, w tym także polskie, przeżywa obecnie kryzys ekonomiczny i społeczny (m.in. dążność do separacji, izolacji i nietolerancji kulturowej, religijnej, etnicznej, obyczajowej). Kryzys ten jest dostrzegalny i odczuwany w różnych częściach świata oraz zakresach: zabija się codziennie ludzi, naraża na choroby, głód, wszelkie niedogodności życiowe, „deptanie’ godności ludzi oraz łamanie praw człowieka . Zdaniem…

    Read More
  • NATURALNE ZJAWISKA

    Naturalnie, zjawiska przemocy i agresji, nietolerancji i dominacji fundamentalizmu przejawiają się także w wymiarach bardziej konkretnych i dotyczą również procesów eduka­cyjnych, życia codziennego, kontaktów i współżycia międzyludzkiego oraz żywionego, akceptowanego systemu wartości. Jednostki o odmiennych posta­wach, poglądach, obyczajach, kulturze i zachowaniu skazuje się niejedno­krotnie na ostracyzm, izolację moralną i psychiczną, pozostanie bez pomocy medycznej i…

    Read More

Archiwa

Różne