Breaking News
 | 2015 | styczeń

 • person touching and pointing MacBook Pro
  Marketing

  GŁÓWNY CEL

  Głównym celem takich badań jest dostarczenie informacji niezbędnych do bie­żącego zarządzania, a także do podejmowania decyzji w dłuższych okresach. Naj­ważniejszym problemem w tym typie badań jest właściwy dobór jednostek panelu. Przy doborze tych jednostek dąży się do zachowania reprezentatywności miejsc sprzedaży, asortymentu towarów, regionu, wielkości sklepu i jego przynależności organizacyjnej oraz formy sprzedaży.Badania panelowe w…

  Read More
 • three people sitting in front of table laughing together
  Marketing

  BADANIA PANELOWE W SIECI DETALICZNEJ

  Badania panelowe w sieci detalicznej są prowadzone w równych odstępach czasu. Z reguły okres między spisami nie przekracza dwóch miesięcy. Dłuższe przerwy powodują, że informacja jest zanadto opóźniona, a w ślad za tym decyzje rynkowe podejmowane są z określonym odroczeniem. Niezależnie od tego przy wydłużeniu okresu mogą się pojawić kłopoty związane z uzyskiwaniem niektórych informacji…

  Read More
 • group of people having a meeting
  Marketing

  PRAWIE WSZYSTKIE INFORMACJE

  Prawie wszystkie informacje zbierają bezpośrednio ankieterzy, którzy wpisują je odręcznie na odpowiednim dla każdego towaru formularzu. Ogólny układ formula­rzy jest identyczny, jedynie poszczególne rubryki są dostosowywane do określonego artykułu. Każdy ankieter (łub ekipa ankieterów) jest zaopatrzony w pełny komplet formularzy. Umożliwia to zebranie wyczerpujących informacji o wszystkich towa­rach, znakach firmowych i opakowaniach znajdujących się w…

  Read More

Archiwa

Różne