Breaking News
 | 2015 | styczeń

 • multicolored marketing freestanding letter
  Marketing

  ANKIETA PRASOWA

  Z reguły ankieta prasowa, zwłaszcza gdy jest przepro­wadzana za pośrednictwem poczytnego pisma, budzi zaufanie u czytelników. Jest to zatem bardzo wygodna, a równocześnie niezbyt kosztowna technika ankietowania. Wszystkie dotychczas poczynione uwagi na temat metody ankietowej odnoszą się również do innych metod gromadzenia informacji drogą bezpośrednią# Dotyczy to zwłaszcza badań panelowych. W badaniach marketingowych w coraz…

  Read More
 • man standing in front of people sitting beside table with laptop computers
  Marketing

  W BADANIACH MARKETINGOWYCH

  W badaniach marketingowych panel oznacza ciągłe lub okresowe zbieranie informacji (pisemnie, ustnie lub za pomocą specjalnych urządzeń technicznych) od jednostek o stałym przekroju reprezentacji, na przykład konsumentów, gospodarstw domowych, sklepów i przedsiębiorstw hand­lowych. Cechami metody panelowej są: ciągłość, systematyczność, kompletność, powtarzalność obserwacji, które umożliwiają badania postępowania konsumentów i uzyskanie szybkiej informacji o każdej zmianie preferencji. Jest…

  Read More

Archiwa

Różne