Breaking News
 | 2016 | styczeń

 • man holding incandescent bulb
  Marketing

  ROCZNIKI STATYSTYCZNE

  Do pierwszej grupy można zaliczyć roczniki statystyczne, biuletyny o działalności różnych gałęzi, branż i jednostek gospodarczych. Zarówno w krajach kapitalistycznych, jak i socja­listycznych wydaje się regularnie roczniki statystyczne, które są źródłem wielu danych interesujących prowadzącego badania marketingowe. Znajdują się tam z re­guły dane demograficzne, informacje o kształtowaniu się produkcji poszczególnych dóbr konsumpcyjnych, trendach sprzedaży, o…

  Read More
 • black smartphone near person
  Marketing

  OKREŚLONA WARTOŚĆ

  Określoną wartość mają także biuletyny o działalności przedsiębiorstw, materiały reklamowe, publikowane bilanse firm oraz materiały informacyjne o przyszłych zamierzeniach jednostek gospodarczych. Do drugiej grupy źródeł zewnętrznych zalicza się dane opracowane przez wyspe­cjalizowane instytuty i agencje marketingowe. Jednostki te podejmują badania na zlecenie innych firm czy agend rządowych, przy tym są to badania, w zakresie któ­rych…

  Read More
 • monitor screengrab
  Marketing

  WYSPECJALIZOWANE FIRMY

  Niektóre wyspecjalizowane agencje oferują swym klientom pełny zestaw usług w zakresie badań marketingowych, obejmujący również konsultacje dotyczące szerokiej gamy problemów z dziedziny zarządzania firmą. Agencje badań marketingowych, świadczące pełny zestaw’ usług, spełniają bardzo istotną rolę. Zaspokajają one realne potrzeby zwłaszcza tych organizacji gospodarczych, które nie dysponują wysoko wykwalifikowanym personelem, mogącym samodzielnie rozwiązywać pro­blemy, jakie napotyka…

  Read More

Archiwa

Różne