Breaking News
 | 2016 | styczeń

 • MacBook Pro, white ceramic mug,and black smartphone on table
  Marketing

  BADANIA POŚREDNIE

  Są to dane bądź własnych lub obcych komórek, zebrane nieraz dla innych celów, stąd zwane danymi pośrednimi (lub wtórnymi) bądź też dane, które prowadzący badania musi uzyskać bezpośrednio od samych respondentów, dlatego nazywane są danymi bezpośrednimi (lub pierwotnymi). Czynności zmierzające do zgromadzenia,. przetworzenia i wykorzystania danych pośrednich nazywamy badaniami pośrednimi. Jest zrozumiale, że prowadzący ba­dania…

  Read More
 • man wearing gray polo shirt beside dry-erase board
  Marketing

  WAŻNE INFORMACJE

  Ważnymi informacjami wewnętrznymi jest własna statystyka i sprawozdawczość przedsiębiorstwa zawierająca na przykład dane o działalności firmy, jej powiązaniach z odbiorcami, trendach sprzedaży, zyskach itp. Często własne komórki mają zgro­madzone informacje o reakcjach konsumentów na różne środki strategii marketin­gowej, o zachowaniach się konkurentów oraz o reakcjach odbiorców na nowe pro­dukty. Ze źródeł zewnętrznych pochodzą dane gromadzone…

  Read More

Archiwa

Różne