Breaking News
 | 2016 | styczeń

 • group of people having a meeting
  Marketing

  MOŻLIWOŚCI ZRÓŻNICOWANIA

  Możliwości takiego zróżnicowania to­warów są wielkie; granice tego procesu występują wówczas, gdy konsumenci tracą rozeznanie na rynku, zaś długość serii staje się niepłacalna dla producenta. W związ­ku z tym może się okazać, że różnice pomiędzy segmentami są niewielkie i można wo­bec tego za pomocą mniejszej liczby wersji produktu należycie zaspokoić potrzeby nabywców. Innymi słowy, względy…

  Read More
 • high angle photo of person holding turned on smartphone with tall buildings background
  Marketing

  WARUNKI PRAWIDŁOWEJ SEGMENTACJI RYNKU

  Aby segmen­tacja rynku była przeprowadzona w sposób prawidłowy, powinna ona spełniać następujące warunki:  poszczególne segmenty rynku powinny być jednorodne pod względem pre­ferencji i potrzeb nabywców, a także ich reakcji na działania rynkowe, każdy segment powinien reprezentować inny sposób zachowania się nabywcy na rynku (inny typ nabywcy),   segmentacja rynku powinna być przeprowadzona na podstawie takich zmien­nych,…

  Read More
 • blue Work Harder neon signage
  Marketing

  WYODRĘBNIENIE SEGMENTU

  Metoda zastosowana do wyodrębnienia segmentu dla jedneg-1 produktu (np. samo­chodu) może być mało użyteczna lub w ogóle nieużyteczna w odniesieniu do innego produktu (np. kawy). Warto pamiętać także o tym, że czynność segmentacji rynku jest procesem ciągłym, „wymagającym stałego badania preferencji konsumentów i ich zmian. W wyniku zmian postaw konsumentów, zmian technologii produkcji, pojawiania się…

  Read More

Archiwa

Różne