Breaking News
 |  | 

Inne tematy

AKCEPTACJA NIESPRAWIEDLIWOŚCI

img-responsive

W naszym przekonaniu, złagodzić mogą przemoc między uczniami w każdej szkole – w tym specjalnej – założenia wywiedzione z antropotechniki oddziaływań (pedagogika humanistyczna, pedagogika dialogu i spotkania). Istotnym uzupełnie­niem tak widzianej pedagogiki jest syntonia i dezyderaty wywiedzione z dysonansu społecznego. Naturalnie, istotne jest i to, co z młodym człowiekiem dzieje się w je­go rodzinie, w pracy, w miejscu zamieszkania, w środowisku rówieśniczym. Idzie głównie o akceptację jego ewentualnej niepełnosprawności intelektu­alnej, której towarzyszy zazwyczaj niedostosowanie społeczne i emocjonal­ne . W innym przypadku sama szkoła i nauczyciel nie będą w stanie wyeli­minować tego destruktywnego zjawiska społecznego i pedagogicznego, które­go źródeł upatrujemy także w szerszych relacjach i układach.

akceptacja-niesprawiedliwosci

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !