| Młodzież |  kultura | 

Młodzież, kultura, szkoła

 • CHARAKTER GRUP SPOŁECZNYCH

  Czy uczestnictwo w grupach społecznych o charakterze konstruktyw­nym (jak np. związki zawodowe, rodzina, różnego rodzaju kluby), w takim samym stopniu minimalizuje poczucie alienacji, jak uczest­nictwo w grupach o charakterze destruktywnym, np. przynależność do grup nieformalnych o charakterze przestępczym, w zakładach karnych i poprawczych?Czy w warunkach totalitarnych, uczestnictwo w grupach, bez względu na rodzaj tych grup,…

  Read More
 • PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUP WŚRÓD MŁODZIEŻY

  Rodzina o pozytywnej więzi emocjonalnej zaspokaja podstawowe potrzeby psychiczne swoich członków: potrzebę pewności i poczucia bezpieczeństwa, solidarności i łączności z bliskimi osobami, potrzebę miłości, akceptacji, uznania i potrzebę samourzeczywistniania.Natomiast wadliwa więź emocjonalna między członkami rodziny, np. w ta­kich rodzinach, w których często występuje alkoholizm, narkomania, prze­stępczość itp., sprawia, iż rodzina przestaje być grupą wsparcia, a…

  Read More
 • WŚRÓD MŁODYCH LUDZI

  Bardzo często młodzi ludzie czują się wyalienowani z całego życia, które toczy się gdzieś poza nimi. Uczucie to łączy się u nich z beznadziejno­ścią, a ta z kolei łączy się z wewnętrznym uczuciem pustki.Badania wykazały też, że stała izolacja we wczesnym dzieciństwie dopro­wadza w wieku młodzieńczym do prób samobójczych. Należy podkreślić, że wiele prób samobójczych…

  Read More
 • KOLEJNY DOWÓD

  Kolejny dowód, iż problem samotności, nieśmiałości i wyobcowania ze społe­czeństwa w wieku młodzieńczym jest ważny, pochodzi z badań nad mclctnimi przestępcami, a ściślej mówiąc – nad rodzinami nieletnich przestępców. Bada­nia te wykazały, że dzieci w rodzinach przestępczych, które wchodziły w ko­lizję z prawem, były niezależne od środowiska i aktywnie nastawione do ży­cia. Natomiast dzieci z…

  Read More
 • WIĘKSZOŚĆ NASTOLATKÓW

  Większość normalnie rozwijających się nastolatków nie narzeka na uczucie osamotnienia, jest w stanic samodzielnie radzić sobie z pojawiającymi się pro­blemami. Młodzi ludzie z symptomami psychiatrycznymi wręcz przeciwnie, często są samotni i osamotnieni. Stają się nawet bardziej osamotnieni, gdy „narażeni” są na kontakty z wieloma rówieśnikami.Z badań przeprowadzonych przez Krupińskiego w 1967 roku w małym miasteczku…

  Read More

Archiwa

Różne