Breaking News
 |  | 

Inne tematy

DANE ZE STATYSTYK

img-responsive

Mło­dzi ludzie coraz częściej myślą i mówią o samobójstwie, o ucieczce z takiej rzeczywistości i wcale nierzadko popełniają je bądź na raty (automutylacja, autoagresja, toksykomania), bądź wprost przez próby samobójcze i samobój­stwa dokonane. Nie tylko badania amerykańskie wykazywały, że samobójstwo zajmuje wśród przyczyn śmierci 6 miejsce dla wieku 15-24 lata, lecz także polskie badania wykazały podobne tendencjeZ danych statystycznych wynika, że samobójstwa wśród młodzieży w Polsce znacznie wzrastają i te tendencje utrzymują się do ostatnich lat. Na przykład w 1951 r. odnotowano 61 samobójstw w wieku 10-19 lat, a w 1978 r. było ich już 326, by w 1986 roku przekroczyć 500 osób. Źródła takich postaw tkwią niewątpliwie w rodzinie i współczesnym świecie. Jak stwierdza Jan Paweł II, „świat, w którym działa Kościół, poddany jest rożnym formom zagrożeń aż po perspektywę samozniszczenia” (Redemptor hominis 8). Podobnie jak na świecie, tak i w narodzie polskim nie brakuje niepokojących objawów zagrożenia szcze­gólnie niebezpiecznych dla młodego pokolenia.

dane-ze-statystyk

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !