Breaking News
 |  | 

Inne tematy

DOTYKAJĄC PROBLEMATYKI

img-responsive

Dotykając problematyki patologii społecznej nie sposób nie wyjaśnić (przy­pomnieć) znaczenia terminu demoralizacja, które koresponduje z pojęciem zacho­wanie patologiczne. Pojęcie demoralizacji zostało zdefiniowane w Polsce powo­jennej praez A. Sokołowską . Zdaniem tych autorek ( zdemoralizowaniu młodzieży można mówić wtedy, gdy świadomie przekraczabna obowiązu­jące nSrmymoralne, gdy jej obyczaje i zachowanje wobec innych ludzi są krzywdzące i naruszają ustalony porządek społecznyj odzież zdemoralizowana Jawnie lekceważy prawa i przepisy życia zbiorowego. Postawa jej wyraża brak szacunku dla godności osobistej innego człowieka i jego potrzeb. Jeżeli przejawem takiej postawy są czyny świadomie szkodliwe, umyślnie krzywdzące człowieka lub rujnujące porządek publiczny – to sprawców mamy prawo uważać za jednostki niemoralne lub zdemoralizowane”!

dotykajac-problematyki

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !