Breaking News
 |  | 

Inne tematy

DRUGIE ŻYCIE SZKOŁY

img-responsive

Pojawiające się drugie życie szkoły zaczyna być coraz bardziej niepokojace. Przejawem tego jest między innymi zjawisko tępienia kotów, czyli utrudnia- e przystosowania do warunków szkolnych młodszym rocznikom przez star­czych kolegów. Zjawisko to jest ogólnie znane. 100% badanej młodzież)’ zna 4 rozumie pojęcie „kot” – nazwę przypisywaną pierwszoklasistom. Większość z nich zna także specyficzny slang, zawierający ni.in. nazwy wykonywanych zadań, np. „posyłanka na czas”, co oznacza robienie zakupów za własne pie­niądze w określonym czasie przez „koty”. 80% badanych przyznało, że w ich szkołach stosuje się praktyki „tępienia kotów” przez starszych uczniów. 12% odpowiedziało, iż nie wie bądź nie inte­resuje się tym problemem. Tylko 8% zaprzeczyło. 63% respondentów przy­znało się, że traktowani byli jako „koty”.

drugie-zycie-szkoly

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !