Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ISTNIEJĄCA OBAWA

img-responsive

Przedstawione ustalenia z badań, dotyczące tworzenia utrudnień funkcjo­nowania młodszym przez starsze roczniki, pozwalają na wsyunięcie przypusz­czenia, że na terenach szkół powstają grupy o cechach podkultur młodzie­żowych, mające określone cele, strukturę organizacyjną wraz z wypełnianiem przez ich członków określonych ról, ze specyficznymi formami działań i za­chowań określanych własną terminologią, o dużym ładunku wszelkich odmian agresji, które często są stosowąne przez członków współcześnie działających podkultur młodzieżowych .Stąd istnieje poważna obawa, że grupy te mogą zdominować szkoły, burząc w nich prawidłową socjalizację, wynikającą z wypełniania funkcji założonych szkoły , a zjawisko to na trwałe wpisze się w rejestr podkultur młodzieżowych, w którym zachowania członków tych grup będą nagminnie przybierały postać nie ty lko nieprzestrzegania norm moralnych, ale i prawnych.

istniejaca-obawa

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !