Breaking News
 |  | 

Marketing

JAK WYNIKA Z WYKRESU

img-responsive

Z wykresu wynika, że każdy otwarty system informacyjny ma przepływ dwu­kierunkowy, tzn. że wysyłający przekaz informacyjny ma możliwość śledzenia reakcji adresata na bodźce dcń wysyłane. Jest to bardzo istotne, gdyż przedsiębiorstwo kierując do określonego segmentu rynku informację o produkcie, jego cenie i warun­kach jego sprzedaży, otrzymuje informację o tym, jak konsumenci przyjmują różne jego zabiegi.Podkreśla się przy tym, że w ramach systemu komunikacyjnego na rynku mają znaczenie zarówno kanały oficjalne, jak i nieoficjalne. Z nieoficjalnych na uwagę zasługuje informacja podawana ,,z ust do,ust”, czyli krążąca między konsumentami. Jeśli chodzi o kształtowanie nieoficjalnych kanałów informacyjnych, to ważną rolę \/odgrywają tu łeczności. l)otarcie z informacją’do tych ludzi jest sprawą niezwykłej wagi, ponieważ chodzi o efektywność poczynań danej firmy.

jak-wynika-z-wykresu

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !