Breaking News
 |  | 

Marketing

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE TECHNIKI

img-responsive

Najczęściej stosowanymi technikami badań ankietowych są: 1) wywiady bez­pośrednie, 2) wywiady telefoniczne, 3) ankiety prasowe. Wywiad bezpośredni polega na czynnym uczestniczeniu ankietera w badaniu. Przy zastosowaniu tej techniki można włączyć do badania większą liczbę pytań. Próbę badanych respondentów można łatwiej kontrolować niż w przypadku kwestio­nariusza pocztowego. Natomiast koszt badania jest z reguły wyższy niż przy po­zostałych technikach. Przy zastosowaniu tej techniki badań ważny jest nie tylko właściwy dobór próby, ale również odpowiednia selekcja ankieterów, w celu zminima­lizowania liczby błędów pojawiających się przy badaniu.

najczesciej-stosowane-techniki

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !