Breaking News
 |  | 

Marketing

PIERWSZE USTALENIE

img-responsive

A więc najpierw ustala się liczebność próby, następnie określa się cechy, według których należy dokonać roz­warstwienia badanej zbiorowości proporcjonalnie do struktury zbiorowości general­nej. Cechami takimi mogą być: poziom dochodu przypadającego na gospodarstwo, wielkość gospodarstwa domowego, liczebność gospodarstwa w układzie terytorial­nym. Dobór konkretnych jednostek do badań w obrębie poszczególnych segmentów pozostawia się osobom prowadzącym badania. Najodpowiedniejszą techniką, pozwalającą na uzyskanie reprezentatywnej próby, jest dobór losowy. Ten sposób doboru próby jest kosztowniejszy od opisanego poprzednio, ale ma tę zaletę, że nadaje próbce charakter reprezentatywny w odnie­sieniu do wszystkich cech charakterystycznych dla badanej społeczności.

pierwsze-ustalenie

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !