Breaking News
 |  | 

Inne tematy

POCZUCIE ALIENACJI

img-responsive

Istniejące koncepcje alienacji posługują się różnorodną terminologią, róż­nymi metodami badawczymi, odwołują się przy opisie alienacji do różnych jej źródeł. Wszystko to sprawia, że posługując się terminem „alienacja” mają na myśli odmienne zjawiska. Uzyskiwanych przez badaczy wyników badań nie można ze sobą porównywać ze względu na różne założenia teoretyczne oraz metody badawcze. Przegląd ten wskazuje, że znaczenie terminu „alienacja” jedni badacze wiążą z obiektywnymi cechami czy warunkami życia społecz­nego, inni zaś z problematyką subiektywnych jednostkowych nastawień (oczekiwań) wobec tego życia. Klasycznym przykładem ujęcia alienacji obiektywnej jest koncepcja marksowska, skoncentrowana na znaczeniu jakie ma dla robotnika utrata kontroli nad swoją rolą w procesie pracy.

poczucie-alienacji

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !