Breaking News
 |  | 

Inne tematy

POCZUCIE ALIENACJI

img-responsive

Seeman nie opisuje dokładnie przeciwstawnych krańców przedstawionych wymiarów poczucia alienacji. Można pokusić się o uzupełnienie tego opisu.Poczucie alienacji to przekonanie jednostki, że pewne ważne obszary świata są obce, nie pozwalają realizację jej potrzeb. Obce mogą być: normy społeczne, wartości, inni ludzie. Również jednostka może odczuwać obcość wobec tego, co robi oraz tego, co głosi, w momentach, kiedy czuje się zmuszona do takich zacho­wań. Przeciwstawnym krańcem tak rozumianego pojęcia alienacji będzie poczucie zakorzenienia (integracji). Mówiąc o alienacji, możemy mieć na myśli alienację subiektywną lub obiek­tywną. Oderwanie jednostki od ważnych obszarów świata (normy społeczne, wartości, inni ludzie) lub od siebie samego (własne myśli, poglądy lub własne za­chowania) może mieć charakter subiektywny (poczucie alienacji) lub obiektywny.

 

poczucie-alienacji-2

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !