Breaking News
 |  | 

Inne tematy

PRZEZ DŁUGI CZAS

img-responsive

Z uwagi na fakt, iż państwo to przez niezwykle długi okres podlegało reżimowi totalitarnemu, nie pozwa­lającemu na absolutnie żadne działania indywidualne, a jednocześnie w spo­sób niezwykle brutalny niszczącemu osobowość jednostki, w chwili obecnej przeżywa bardzo intensywny proces powstawania różnego rodzaju młodzie­żowych grup nieformalnych. Słynna reżimowa „urawniłowka” – zrównanie nie tylko wszystkich obywateli pod względem osobowościowym, lecz także pod­porządkowanie ich wyłącznie celom państwa totalitarnego, nie oszczędziła także – a może przede wszystkim – ludzi młodych. Przez bardzo wiele lat nie mówiono w Rosji ani też nie uznawano wbrew oczywistym faktom istnienia w społeczeństwie różnego rodzaju dewiacji, takich jak alkoholizm, narkoma­nia, prostytucja, przestępczość. Obecnie, kiedy można już mówić i pisać na ten temat, a co najważniejsze przeprowadzać badania naukowe, zaczęły po­jawiać się publikacje naukowe na temat różnych przejawów dewiacji społecz­nych, niedostosowania społecznego nieletnich, przestępczości, podkultur mło­dzieżowych.

przez-dlugi-czas

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !