Breaking News
 |  | 

Inne tematy

REALIZACJA ZADAŃ ROZWOJOWYCH

img-responsive

Koncepcję zadań rozwojowych człowieka sformułował m.in. R. J. Havighurst . Przez zadanie rozwojowe życia ludzkiego autor ten rozumie „zada­nie, które pojawia się około pewnego okresu życia jednostki, a którego po­myślne rozwiązanie prowadzi do poczucia szczęścia i do powodzenia w zada­niach późniejszych, podczas gdy jego niewypełnienie pociąga za sobą brak szczę­ścia jednostki, dezaprobatę społeczną i trudności w zadaniach późniejszych” .Zaproponował zestaw zadań przypadających na kolejne okresy ontogene- zy. Wypełnianie zadań rozwojowych kolejnych okresów życia wymaga od jednostki ukształtowania w sobie zdolności do ich realizowania i do radzenia sobie z odpowiadającymi im wymaganiami społecznymi.Zadania rozwojowe polegają na trwającym całe życie uczeniu się. Havighurst podkreśla to pisząc: „życie to uczenie się i rozwój to uczenie się” . Odnosi się to szczególnie do życia i rozwoju jednostki w społeczeństwie no­woczesnym. Przez całe życie trwają też procesy socjalizacji wymagające od jednostki twórczej adaptacji.

realizacja-zadan-rozwojowych

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !