Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ROLA WYCHOWANIA

img-responsive

Jak jednak bliżej rozumieć rolę wychowania w warunkach dysonansu, napięć, sprzeczności i konfliktów społecznych? Najogólniej można powiedzieć, że wychowanie polegałoby na stymulowaniu lub też na wzmacnianiu wszel­kich pozytywnych wartości, wzorów zachowań oraz tych kierunków zmian rzeczywistości, które wywoływane są przez naturalne procesy konfliktowe Może ono polegać też na osłabianiu, rugowaniu czy też eliminowaniu tych wszystkich zmian zachowań czy postaw, jako skutków ścierania się różnego rodzaju sprzeczności społecznych, które zagrażają lub uniemożliwiają osią­gnięcie określonych celów wychowawczych. Chodziłoby tutaj przede wszystkim o    odpowiedni wykorzystanie wszelkiego rodzaju energii, sił i dynamizmów (które niesie z sobą każdy konflikt) dla celowych zmian i przekształceń zarówno osobo­wości wychowanków, jak i rzeczywistości społecznej.

rola-wychowania

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !