Breaking News
 |  | 

Inne tematy

SUBIEKTYWNE SYMULATORY

img-responsive

W oparciu o powyższe ustalenia można wysunąć przypuszczenie, że w naj­bliższym otoczeniu społecznym, jakim jest rodzina i szkoła, ujawniło się sze­reg inhibitorów nieprawidłowego kształtowania osobowości badanych, które mogły również rzutować na rozwój i zaspokajanie potrzeby samorealizacji, czyli mogły zwiększać ryzyko jej zaburzeń. Na tle tych ogólnych ustaleń wy­branych determinantów funkcjonowania badanych, przedstawienia wymagają fakty empiryczne, w których wyeksponowane zostaną bezpośrednie subiektywne stymulatory tworzenia utrudnień funkcjonowania młodszym przez badanych.W zespole czynników podawanych przez badanych, które zmobilizowały ich do tworzenia utrudnień przystosowawczych, wyodrębnić należy:zwyczaj dręczenia „kotów” w szkole (R-l),odwet za szykanowanie badanych, gdy byli uczniami pierwszej klasy (R-2),chęć zaimponowania i uznanie wśród kolegów (R-3),chęć dominacji i próby podporządkowania sobie innych (R-4,5). możliwość ukazania swojej ważności w szkole (R-4,5), lożliwość dobrej zabawy (R-6), możliwość wyładowania agresji (R-7),naśladownictwo innych kolegów (R-8), możliwość zdobycia pieniędzy i innych rzeczy (R-9).

subiektywne-symulatory

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !