Breaking News
 |  | 

Inne tematy

SZKOŁA I WYCHOWANIE

img-responsive

Jednak szkołą i wychowanie nie były nigdy wolne od uczestnictwa w konfliktach socjalnych i politycznych, pomimo wysiłków wychowawców. Idzie jednak o to, aby zarówno w teorii pedago­gicznej, jak i w praktyce wychowawczej widzieć ich pozytywną rolę w kształtowaniu twórczych i w pełni rozwiniętych osobowości dzieci i mło­dzieży. W tym też sensie dla charakterystyki i regulacji procesów wychowaw­czych pożyteczne są zarazem teorie konfliktów społecznych oraz teorie (integracyjne) ładu społecznego. Są one także z punktu widzenia metodologii socjologicznych i psychologicznych równoprawne dla wyjaśnienia i modelo­wania wszelkich społecznych procesów .

szkola-i-wychowanie

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !