Breaking News
 |  | 

Inne tematy

UCZESTNICTWO W PACZCE

img-responsive

Uczestnictwo w paczce przyspiesza rozwój społeczny młodzieży i zaspokaja potrzebę uzna­nia w oczach rówieśników spoza paczki. Trzeba jednak podkreślić, iż uczest­nictwo w paczce może stwarzać cały szereg ujemnych wychowawczo postaw (może stać się źródłem snobizmu, wykroczeń itp ).Do bandy należały, jak już wspomniano, tylko nieletnie dziewczęta po pię­tnastym roku życia, co okazało się dla nich niekorzystne wychowawczo, bo była to grupa „chuligańsko-kradnąca”. Przynależność do bandy tłumaczyły m.in. skut­kiem konfliktów z rodzicami i szkołą, rezultatem odtrącenia przez rodziców, powstałego poczucia izolacji, efektem niezaspokojonych aspiracji w zakresie społecznej aprobaty i społecznego uznania.Ze względu na funkcjonowanie mechanizmów identyfikacji i naśladownic­twa należy mieć na uwadze jakość członków grup rówieśniczych, szczególnie chodzi o osoby zdemoralizowane, karane.

uczestnictwo-w-paczce

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !