Breaking News
 |  | 

Inne tematy

UJĘCIE W KATEGORIACH PSYCHOLOGICZNYCH

img-responsive

Ujęcia w kategoriach psychologicznych reprezentują te koncepcje, które zajmują się wyobcowaniem. Koncepcje te nie są wzajemnie zgodne co do ro­dzajów tych wyobcowań. Rzadko też zdarza się by obiektywne i psycholo­giczne aspekty alienacji były analizowane łącznie.We współczesnych badaniach nad alienacją dominuje podejście zapoczątkowane przez Seemana – jest ono najbardziej rozbudowane pod względem te­oretycznym i empirycznym. W swej analizie Seeman wskazał, iż termin „alie­nacja” ma tak zróżnicowane znaczenia, że nie jest możliwe używanie tego terminu analitycznie bez każdorazowego precyzowania zamierzonego zna­czenia. Teoria alienacji w ujęciu Seemana jest najbardziej przydatna do for­mułowania programów badawczych, dlatego też prezentuję ją oddzielnie. Teoria Seemana stanowi też główną podstawy metodologiczną niniejszej pracy.

 

ujecie-w-kategoriach-psychologicznych

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !