Breaking News
 |  | 

Inne tematy

W PROCESIE ROZWOJU

img-responsive

W procesie rozwoju i zaspokajania różnych potrzeb dziecko napotyka na różne ograniczenia i braki, czuje się często zagrożone. To zagrożenie może mieć różne źródła płynące między innymi z ujem­nych przejawów współczesnej cywilizacji technokratycznej i zdehumanizowanej w stosunkach między ludzkich. W obecnej cywilizacji obserwuje się dziwny paradoks. Mianowicie, im bardziej człowiek podbija świat i opanowuje prawa przyrody, rozwija technikę, tym bar­dziej czuje się zagrożony ze strony samego człowieka i tego, co sam wyprodu­kował. Młode pokolenie żyje dziś w ustawicznej obawie o życie zagrożone wynalazkami, bronią nuklearną, żyje w strachu przed terrorystami, gwałtem, utratą wolności, zniewoleniem. Im bardziej walczy o życie i wolność dla czło­wieka dorosłego, tym częściej próbuje odmawiać prawa do życia dzieciom nienarodzonym.

w-procesie-rozwoju

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !