Breaking News
 | 2009 | styczeń

 • person using laptop computer
  Inne tematy

  WYŁADOWANIE AGRESJI

  Zdecydowana większość (61%) jest za kultywowaniem tego obrzędu, gdyż jest on atrakcją dla starszych. Młodsi muszą wiedzieć, że będzie im tu trudniej, że starszych trzeba szanować i słuchać; to przygotowuje do życia, to nauka walki o przetrwanie, młodzi uodpamiają się, uczą się gnębić innych, jest to swoista inicjacja w wiek szkolny. Można się wyżyć, wyszaleć,…

  Read More
 • three men laughing while looking in the laptop inside room
  Inne tematy

  BRAK ZAINTERESOWANIA PROBLEMEM

  Jak już wspomniano na początku niniejszego doniesienia, autorzy badań roz­dali ankiety także nauczycielom. Na 50 osób jedynie 10 oddało ankiety wypeł­nione, 4 osoby uważały, że takiego problemu w szkołach nie ma. Fakt braku zainteresowania tym problemem ze strony nauczycieli, wy­chowawców podkreślali sami uczniowie. 69% badanych uważa, że nauczy­ciele nie ingerują w brutalne praktyki pasowania na uczniów….

  Read More
 • space gray iPhone 6 with Facebook log-in display near Social Media scrabble tiles
  Inne tematy

  CEL PRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY

  Wszystkie te czynniki w sposób skomasowany zaczy­nają oddziaływać na ‘młodzież pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. Działania te uniemożliwiają prawidłową i efektywną realizację wszystkich funkcji, jakie spełniać powinna szkolą. Obok funkcji dydaktycznej jest rów­nież i funkcja wychowawcza. Zadaniem szkoły jest również i wychowywanie, to w szkole przebiega w znacznym stopniu proces socjalizacji młodych. Celem pracy wychowawczej szkoły jest…

  Read More

Archiwa

Różne