Breaking News
 | 2016 | styczeń

 • person writing on white paper
  Marketing

  NAJWYŻSZE DOCHODY

  Na rysunku grupa AB to nabywcy o najwyższych dochodach. Jest to grupa obej- – nująca w zasadzie nie więcej niż 10% ogółu nabywców. Zakupują oni towary naj­wyższego gatunku kierując się zarówno możliwościami nabywczymi, jak i prestiżem własnej grupy. Grupa taka występuje w każdym kraju, a wysokość jej dochodu jest zależna od ogólnej zamożności danego kraju….

  Read More
 • person holding ballpoint pen writing on notebook
  Marketing

  NABYWCY TOWARÓW MASOWYCH

  Są to nabywcy towarów masowych, oni decydują również o ogólnym standardzie rynku w danym kraju. Grupa D składa się z nabywców o najniższym dochodzie na osobę. Są to zazwyczaj pracownicy niewykwalifikowani, emeryci, ludzie niezdolni do pracy i korzystający z różnych form pomocy socjalnej. Uważa się, że nabywcy należący do tej grupy do­chodobiorców zazwyczaj przeznaczają około…

  Read More
 • group of people having a meeting
  Marketing

  KLASYFIKACJA KONSUNEMTÓW

  Klasyfikacja konsumentów według kryterium dochodu — podana tu dla przy­kładu — ma dla strategii marketingowej bezpośrednie walory praktyczne, bowiem firmy określające swoją strefę opłacalnego działania muszą na wstępie odpowiedzieć na pytanie zasadnicze: do jakiego kręgu konsumentów adresują swój produkt i imie działania marketingowe. W zakresie niektórych dóbr trwałych przedsiębiorstwa nastawiają się na produkcję dóbr wyraźnie…

  Read More

Archiwa

Różne