Breaking News
 | 2008 | styczeń

 • assorted-color abstract painting
  Inne tematy

  SPOŁECZNOŚĆ TERAPEUTYCZNA

  O  społeczności terapeutycznej można więc mówić wówczas, gdy w grupie leczo­nych narkomanów istnieje swoista „opinia publiczna potępiające „ćpanie .Psychoterapia powinna być stosowana nie tylko wobec samego narkoma­na, lecz także wobec jego rodziny; jest to tzw. terapia rodzinna. Trzeba bo­wiem pamiętać, że istnieje ścisły związek między sytuacją rodzinną młodocia­nych narkomanów a ich tendencją do odurzania się….

  Read More
 • high angle photo of person holding turned on smartphone with tall buildings background
  Inne tematy

  ZWOLENNICY SZKOŁY PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ

  Zwolennicy szkoły psychoterapeutycznej uznają bowiem, że istnieją także przypadki, w których wszelkie próby zwalczania nałogu okazują się bezsku­teczne. Wówczas jedynym sposobem polepszenia sytuacji człowieka jest przywrócenie mu zdolności do względnie normalnego funkcjonowania spo­łecznego, mimo zażywania przez niego środków odurzających. Służy temu metoda kontrolowanego podawania narkotyków w tzw. dawkach bezpiecznych (tzn. nie powodujących uzależnienia fizycznego). Trzeba…

  Read More
 • A group of friends at a coffee shop
  Inne tematy

  NOWATORSKI SYSTEM

  System ten był tak nowatorski i stosunkowo najlepiej opisany w licznych publikacjach, że może stanowić chyba najbardziej reprezentatywny przykład reżimowych koncepcji, zupełnie odmiennych od psychoterapii, choć także in­spirujących rodziców i wychowawców do projektowania walki z nałogiem. Do Śynanonu przyjmowano wyłącznie osoby zgłaszające się tam dobrowol­nie, po wyrażeniu przez nich zgody na przestrzeganie bardzo trudnego dla…

  Read More

Archiwa

Różne