Breaking News
 | 2013 | styczeń

 • MacBook Pro near headphones
  Inne tematy

  W OPARCIU O OPISY

  W oparciu o incydentalne opisy zdarzeń zaczerpniętych z publicystyki pra­sowej z roku 1994, analizy dotychczasowych badań empirycznych – w tym własnych – można szkicowo nakreślić następujące ustalenia w tym względzie:Grupy nieformalne – o charakterze destruktywnym – których celem jest zastraszanie i terroryzowanie słabszych, pojawiły się od pewnego czasu ; w różnych typach szkól a także…

  Read More
 • person holding pencil near laptop computer
  Inne tematy

  W KAŻDEJ SZKOLE

  W każdej szkole (podstawowej, zasadniczej, średniej) istnieją grupy o sta­łym przywództwie i niepodzielnej władzy. Przywódcami są na ogół dobrze zbu­dowani, wysportowani, agresywni chłopcy – budzący postrach wśród społeczności uczniowskiej. Słownictwo członków grup nieformalnych jest charakterystyczne dla slangu młodzieżowego, urozmaicone jeszcze wyrazami charakteryzującymi wykonanie destruktywnego, ohydnego, agresywnego zadania, poniżanie godności współkolegi. Jest to np. „odmulanie mózgu”…

  Read More
 • person using laptop
  Inne tematy

  ZACHOWANIE GRUP

  Nie wykonanie tego za­dania lub spóźnienie grozi dalszymi negatywnymi konsekwencjami; „pieszczochy” przybory członków grupy nieformalnej, przy pomocy których zmuszają „kotów” do bezwzględnego posłuszeństwa.Jak widać z tych przykładów, zachowanie grup egzekutywnych na terenie szkoły ma wiele cech deprawacyjnych, charakterystycznych dla pozaszkol­nych subkultur młodzieżowych i działań przestępczych (zob. materiał praso­wy w załączniku). Jest to przykład skrajnego dysonansu społecznego…

  Read More
 • man standing behind flat screen computer monitor
  Inne tematy

  RÓŻNA REAKCJA DZIECI

  Różna jest reakcja dzieci napiętnowanych przez grupy nieformalne w szkole. Najczęściej reagują lękiem, paniką, rzadko zgłaszają przypadki przemocy ro­dzicom czy też nauczycielowi. Także nieczęsto aktywnie podejmują próby przeciwstawienia się silniejszym. Dominują w ich zachowaniach mechanizmy adaptacyjne oraz ucieczki od zdarzeń (boją się przychodzenia do szkoły). Przykładem takich przeżyć jest wypowiedź pierwszoklasisty z ZSZ – „Boję…

  Read More

Archiwa

Różne