Breaking News
 | 2013 | styczeń

 • man writing on glass board
  Inne tematy

  CHARAKTERYSTYCZNE ZJAWISKA

  W moim przekonaniu, zjawiskiem ogólnie charakteryzującym pedagogicz­ne relacje wśród różnych podmiotów edukacyjnych – w tym rodziny i szkoły —jest syntonia. Może one także „uzdrowić” stosunki między uczniami. Zasadniczym jej przejawem jest łatwość nawiązania kontaktu osoby (osób) z otoczeniem, in­nymi ludźmi, instytucjami, silami i ruchami społecznymi. Synonimem syntonii są takie formy zachowań i relacji międzyludzkich, w…

  Read More
 • person using macbook pro on black table
  Inne tematy

  KRÓTKI PRZEGLĄD

  Nasz krótki przegląd publicystyki prasowej i wstępny sondaż wykazał, że w szkołach różnego typu – w tym szkołach specjalnych (podstawowej i za­sadniczej zawodowej) – występuje zjawisko przemocy we współżyciu ucz­niowskim. Inicjują tę działalność najczęściej zorganizowane niewielkie grupy? nieformalne, których celem jest „tępienie kotów”. Są w tych grupach prowoy dyrzy działań deprawacyjnych w społeczności szkolnej. ^Motywami…

  Read More

Archiwa

Różne