Breaking News
 | 2014 | styczeń

  • man in white dress shirt sitting beside woman in black long sleeve shirt
    Marketing

    DWIE METODY

    Stosuje się w związku z tym, co najmniej dwie metody:   metodę pomiaru zysku długookresowego,  metodę pomiaru zysku krótkoterminowego.Pierwsza metoda opiera się na kwantyfikowaniu takich zmiennych, jak:a)    kosztów związanych z określonym rodzajem aktywizacji (np. wysyłaniem próbek, kuponów, organizowaniem konkursów, przypadających na 1 tys. produktów objętych akcją),b)    procentu konsumentów, objętych akcją, którzy stali się regularnymi użytkownika­mi,c)     częstotliwości…

    Read More

Archiwa

Różne