Breaking News
 | 2015 | styczeń

 • person using macbook pro on black table
  Marketing

  CECHA NASTĘPNEJ GRUPY

  Cechą następnej grupy jest rozwaga przy podejmowaniu decyzji w kwestii zakupu nowego produktu; należy przy tym zauważyć, że grupa rozważnych akceptu­je nowe produkty z określonym wyprzedzeniem w stosunku do ogółu konsumentów. W zachowaniu sceptyków istotne jest to, że nie zaakceptują oni nowego produktu, zanim ogół nie wypowie swego pozytywnego o nim zdania i nie sprawdzi…

  Read More
 • person holding smartphone
  Marketing

  FAZY UŚWIADAMIANIA

  Rozróżnia się następujące fazy, które pro­wadzą od uświadomienia istnienia innowacji aż do akceptacji nowego produktu i jego regularnego używania:    faza uświadomienia: konsument jest świadom istnienia innowacji, lecz brak mu o  niej informacji,    faza zainteresowania: konsument otrzymuje szereg informacji o korzyściach zastosowania danego produktu, w związku z czym wzrasta jego zainteresowanie produktem,   faza ewaluacji: konsument…

  Read More

Archiwa

Różne