Breaking News
 | 2011 | styczeń

 • three people sitting in front of table laughing together
  Inne tematy

  ODCZUWANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO

  Najprawdopodobniej osoby mające dużą potrzebę przyłączania się do ludzi i emocjonalnego zaangażowania prowokować będą, a nawet wymuszać wsparcie, a inni – o dużej potrzebie wpływania na ludzi – raczej wolą radzić sobie sami. Można oczywiście być autonomiczną jednostką i jednocześnie być we wspólnocie, współpracować, dążyć do wspólnego celu pomagając sobie wzajemnie. Wówczas rozwój nie dokonuje…

  Read More
 • person using microsoft surface laptop on lap with two other people
  Inne tematy

  BRAK POWIĄZAŃ SPOŁECZNYCH

  Brak powiązań społecznych przyczynia się do spadku odporności na sytu­acje trudne. Inni ludzie, ważni dla nas, z którymi jesteśmy w pozytywnych in­terakcjach, pomagają nam przetrwać bez zaburzeń wiele ciężkich przeżyć. Oso­by udzielające wsparcia pomagają jednostce w mobilizacji jej psychicznych możliwości i opanowaniu emocjonalnych trudności, a także w regeneracji sił.Ze względu na rozwój i samorealizację najcenniejsze…

  Read More
 • gray metal framed chalkboard with whatever it takes written
  Inne tematy

  PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUP SPOŁECZNYCH

  Przynależność do grupy może dawać jednostce silne oparcie, zaspokajać wiele jej potrzeb niezbędnych dla zdrowia psychicznego, np.: potrzebę miło­ści, utrzymania własnej tożsamości, opieki, intymności, potrzebę własnej war­tości, potrzebę swobodnego wyrażania uczuć. „Znaczący inni” pomagają jed­nostce w mobilizacji jej psychicznych możliwości i opanowaniu jej emocjonal­nych trudność. W tym miejscu wspomnieć należy o nie wyjaśnionym w literaturze pro­blemie…

  Read More

Archiwa

Różne